Wereldgezondheidsdag 2024: Mijn gezondheid, mijn recht

Elk jaar, op 7 april, viert de wereld samen Wereldgezondheidsdag, een dag gewijd aan het vergroten van het bewustzijn over wereldwijde gezondheidskwesties en het pleiten voor universele toegang tot gezondheidszorg. Het thema van dit jaar is 'Mijn gezondheid, mijn recht'. Wij zullen ons richten op een van de meest fundamentele elementen van de menselijke gezondheid: veilig drinkwater.

Toegang tot schoon water is een fundamenteel mensenrecht. Jammer genoeg hebben miljoenen mensen over de hele wereld nog steeds geen toegang tot deze basisbehoefte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben ongeveer 785 miljoen mensen nog steeds geen basisdrinkwatervoorziening en gebruiken naar schatting 2 miljard mensen een drinkwaterbron die besmet is. Deze situatie leidt tot de verspreiding van door water overgedragen ziekten die bijdragen aan miljoenen sterftegevallen per jaar.

Organisaties zoals Amref Health Africa werken onvermoeibaar om dit aan te pakken. Amref erkent dat het waarborgen van toegang tot veilig drinkwater een veelzijdige aanpak vereist, waarbij de samenwerking tussen buurtgemeenschappen, lokale overheden, kleine bedrijven en financiers wordt versterkt.

Enter Made Blue en Quooker, twee organisaties die hun krachten bundelen in de strijd voor schoon drinkwater. De missie van Made Blue is om iedereen en overal toegang te bieden tot schoon drinkwater, terwijl Quooker een revolutie teweegbrengt in de manier waarop we toegang krijgen tot warm en koud drinkwater in onze huizen. Samen werken we met Amref om een tastbaar verschil te maken in het leven van mensen die geen toegang hebben tot veilig drinkwater.

Het innovatieve COMBI(+)-reservoir van Quooker is niet alleen een gamechanger voor huishoudens in ontwikkelde landen, maar ook een hulpmiddel voor gemeenschappen in ontwikkelingsregio's. Voor elk verkocht COMBI(+)-reservoir doneert Quooker een aanzienlijke hoeveelheid schoon drinkwater aan Amref. Sterker nog, een gezin van vier personen met een Quooker COMBI(+)-reservoir bespaart dagelijks meer dan tien liter water, wat neerkomt op 4.200 liter per jaar. Dit betekent dat voor elk verkocht COMBI(+)-rerservoir 4.200 liter water wordt gedoneerd aan Amref. Tot op heden heeft Quooker al een indrukwekkende 2,7 miljard liter schoon drinkwater gedoneerd aan ontwikkelingslanden.

De samenwerking tussen Quooker, Made Blue en Amref is een voorbeeld van de kracht van samenwerking bij het aanpakken van wereldwijde gezondheidsuitdagingen. Door innovatieve technologie te combineren met strategische partnerschappen en betrokkenheid van de gemeenschap, zetten deze organisaties aanzienlijke stappen om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht hun omstandigheden, toegang heeft tot veilig drinkwater.

Laten we op Wereldgezondheidsdag 2024 niet alleen de vooruitgang vieren die is geboekt, maar ons ook opnieuw inzetten voor het doel om gezondheidsgelijkheid voor iedereen te bereiken. Toegang tot veilig drinkwater is niet een voorrecht, het is een fundamenteel mensenrecht dat moet worden gehandhaafd. Samen kunnen we schoon water voor iedereen en overal realiseren.