Een bijzonder zuinig idee

Wat klinkt als pure luxe – altijd kokend water bij de hand – blijkt ook nog een bijzonder zuinig idee. De Quooker-boiler blijkt de meest duurzame investering voor in de keuken en wordt gewaardeerd met energielabel A.

Vanaf september 2015 is een Europese regeling van kracht voor keukenboilers. In de categorie kleinere elektrische waterverhitters met voorraadvat voor in de keuken, zijn de Quooker COMBI en de Quooker COMBI+ de hoogst scorende keukenboilers met kokendwaterfunctie, en hebben daarom energielabel A gekregen.

Energielabel A voor Quooker-boilers

De Quooker COMBI(+)-reservoirs staan in het keukenkastje en leveren niet alleen kokend water van 100°C maar ook warm water van 40 tot 60°C. Het zijn de eerste ‘boilers’ ter wereld met hoog-vacuümisolatie en daardoor de zuinigste warmwatervoorziening voor uw keuken!

De Quooker COMBI wordt alleen op de koudwaterleiding aangesloten. Door het koude water te mengen met kokend water kan hij direct 15 liter warm water van 60°C leveren.

De Quooker COMBI+ is aangesloten op de koud- én de warmwaterleiding. Net als de ‘gewone’ COMBI rekent hij af met het lange wachten op warm water en de verspilling van drinkwater. Zodra de warmwaterleiding warm water levert, stopt de toevoer van kokend water en neemt de gewone warmwatervoorziening de warmwatertoevoer weer over. Op deze manier levert de COMBI+ naast kokend water ook onbeperkt warm water.

Het PRO3-reservoir levert alleen kokend water. De EU heeft geen energielabel richtlijn opgesteld voor kokendwaterreservoirs. Het reservoir is echter net zo zuinig.

Veelgestelde vragen

Is er iets gewijzigd aan de Quooker COMBI reservoirs om het A-label te behalen?

Bij Quooker staat duurzaamheid al vanaf het eerste productidee hoog op de eisenlijst. Onze reservoirs worden geproduceerd met een vacuümisolatie die ervoor zorgt dat er een minimaal energieverlies is. Dat was zo, is zo en zal zo blijven in de toekomst. Met de invoering van de labelkwalificering door de EU wordt nu bevestigd dat de Quooker boilers duurzaam zijn.

Wat is het energieverbruik per jaar van een Quooker COMBI(+)?

Een Quooker COMBI(+) verbruikt 511kWh per jaar als er getapt wordt volgens het door de verordening voorgeschreven tappatroon.

Hoeveel dB stoot een Quooker uit?

Een Quooker klikt als hij aan- en uitslaat, verder is het apparaat geluidloos. Het verwarmingselement verhit het water tot 110°C en het reservoir slaat dit water op. De waterleidingdruk zorgt ervoor dat het water niet 'borrelt' en daarom is het apparaat stil.

Waarom dragen de Quooker COMBI en COMBI+ een A label?

Het energielabel dat een apparaat draagt hangt af van de energie efficiëntie van dat product. Een elektrisch apparaat kan door het energieverlies bij de opwekkingen van energie in energiecentrales anno 2015 een maximale energie-efficiënte van 40% behalen. Het energieverlies (niet nuttig gebruik van de energie) dat een apparaat heeft, in het geval van Quooker het stand-by verbruik, reduceert die efficiëntie nog verder.

Doordat een Quooker is voorzien van een hoog-vacuüm isolatiemantel is het energieverlies slechts 10 Watt. Hiermee komt de totale energie-efficiënte voor de Quooker reservoirs op 36% uit en dit resulteert in een A label voor de Quooker COMBI(+) reservoirs in de categorie XXS.