Dag van de Duurzame gastronomie: Kiezen voor een groenere toekomst

De Dag van de Duurzame Gastronomie wordt jaarlijks gevierd op 18 juni en vestigt de aandacht op de rol van duurzame voedselproductie en -consumptie bij het bevorderen van milieugezondheid, economische levensvatbaarheid en sociale gelijkheid. Door de nadruk te leggen op duurzame gastronomie wil de VN het bewustzijn vergroten over de onderlinge verbondenheid van voedselsystemen en het belang van bewust eten om een gezondere planeet te garanderen voor toekomstige generaties.

Op 18 juni vieren we de Dag van de Duurzame Gastronomie, een dag die is gewijd aan het bevorderen van duurzaamheid in de culinaire wereld. De Verenigde Naties benadrukken het belang van rekening houden met de ecologische, sociale en economische gevolgen van onze voedselkeuzes. Duurzame gastronomie betekent het gebruik van ingrediënten die worden geproduceerd en gedistribueerd op manieren die minder schadelijk zijn voor het milieu, het bevorderen van biodiversiteit en ervoor zorgen dat de voedselproductie eerlijk en economisch haalbaar is voor alle betrokkenen.

Gastronomie speelt een belangrijke rol om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken. Het is de taak van gastronomie om de herkomst en de impact van ons voedsel te bevorderen. Chefs en restaurants staan in de optimale positie om voedseltrends te beïnvloeden en consumenten mee te nemen in hun duurzame overwegingen. Door te kiezen voor lokale, seizoensgebonden ingrediënten kunnen ze de ecologische voetafdruk verkleinen. Daarnaast moedigt duurzame gastronomie het gebruik van biologische landbouwmethoden aan, vermindert voedselverspilling door innovatieve kooktechnieken en ondersteunt eerlijke handel, waar iedereen baat bij heeft.

Restaurants die bewuste keuzes maken, kunnen een belangrijke verandering teweegbrengen in de sector en daarbuiten. Wanneer bedrijven hun focus leggen op duurzaamheid, dragen ze niet alleen bij aan het behoud van het milieu, maar inspireren ze ook hun klanten om hiernaar te kijken. Door maatregelen te nemen zoals het verminderen van plastic voor eenmalig gebruik, het composteren van voedselafval en het betrekken van ingrediënten van verantwoordelijke leveranciers, kunnen restaurants hun impact op het milieu aanzienlijk verminderen.

Deze restaurants dragen alvast hun steentje bij

Fine Fleur

Gezien de ligging in het stadscentrum is het moeilijk om veel voor de hand liggende methodes voor duurzaamheid toe te passen. Bijvoorbeeld een eigen moestuin aanleggen kan hier niet. De ligging naast de botanische tuinen geeft dan wel weer mogelijkheden. 

Klein Zoersel

Het restaurant draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. "We vinden sowieso dat elk personeelslid in een horecazaak, zowel zaalmedewerkers als keukenpersoneel, met duurzaamheid bezig moet zijn. Zo niet, ben je sowieso al fout bezig." aldus het team. Deze mindset is duidelijk merkbaar in het restaurant.