Gegevens bij berekening Quooker bespaarcheck

De bespaarcheck geeft een indicatie van het energie- en waterverbruik van de warmwatervoorziening en kokend water in de keuken en de daarbij behorende kosten. Aan de uitkomsten van de bespaarcheck kunnen geen rechten worden ontleend.

De berekening van de bespaarcheck is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Voor bestaande warmwater voorraadtoestellen gaan we uit van apparaten geproduceerd in of na 2018 met energielabel C. Voor nog oudere apparaten zal het energieverbruik veelal ongunstiger liggen en dus het voordeel van een Quooker nog groter zijn dan getoond in deze berekening. Boilers van 2017 of ouder hebben geen label en moeten worden beschouwd als een G-label boiler. Als de isolatie van de aansluitpunten en leidingen van de boiler ook nog eens conform de meest gebruikelijke situatie is, dan moet het warmhoudverlies (standby verlies) worden vermenigvuldigd met 3.
 • Bij een afstand tot de warmwater bron van 6 meter of meer adviseren we een COMBI of COMBI +. Deze reservoirs leveren naast kokend water ook warm water. Er is een verschil in energieprestaties tussen een Quooker COMBI en Quooker COMBI+ vanwege het al dan niet vullen van de leiding met warm water. Bij een COMBI wordt er alleen gebruik gemaakt van een koud waterleiding en vindt er dus geen energieverlies plaats in de warmwaterleiding.
 • In het geval er een keukenboiler aanwezig is adviseren we de keukenboiler te vervangen voor een COMBI, omdat dit het meest energiezuinig is. Alternatief is de keukenboiler te behouden en een PRO3 te plaatsen.
 • Het verbruik van warm water in de keuken (handvaatwas, handenwassen etc.) is gebaseerd op 2 bronnen: De Vlaamse Milieu Maatschappij en Water-Link, welke respectievelijk 9 en 11 liter per dag reserveren voor gebruik in de keuken. Water-Link is specifieker en reserveert van deze 9 tot 11 liter 3 liter voor drank en voedselbereiding. (https://water-link.be,  https://www.vmm.be/). Echter, op grond van nadere beschouwing van zowel Belgische als Nederlandse berekeningsrichtlijnen voor de Energie Prestatie van een woning kan worden geconcludeerd dat het geschatte sanitair warm water verbruik in de keuken voor België lager is dan voor Nederland. Dit wellicht in tegenstelling tot informatie van de Belgische drinkwaterleveranciers, waaruit blijkt dat de hoeveelheden vergelijkbaar zijn. Vanwege het grote tariefverschil tussen basis en comfort tarief van het Belgische leidingwater is besloten om hier toch de Belgische rekenregels van de EPW te volgen, welke vermoedelijk anticiperen op de tariefstelling van het leidingwater.  De Nederlandse richtlijn geeft daarbij ook nog aan dat dit warmwatergebruik uit vele kleine tappingen bestaat (typisch: 1 liter per keer). Hierop is het patroon van het warm tapwater gebaseerd.
 • Het verbruik van kokend en warm water ten behoeve van consumptie (thee, etc) is voor Nederland gebaseerd op een studie van Holsteijn en Kemna, (2010). Voor België is gebruik gemaakt van de gegevens van Water-Link.
 • Voor de berekening van de energieprestaties van de verschillende warmwatervoorzieningen en kookplaten is gebruik gemaakt van de technische gegevens van product fiches en stavingscertificaten. Gemiddelde praktijkwaarden van deze fiches komen redelijk overeen met de forfaitaire waarden van de Nederlandse rekenmethode.
 • Het nettarief  is niet verwerkt in de berekende energie- en waterkosten.
 • Voor het energieverlies veroorzaakt door de lengte van de leiding is uitgaande van een leidingdiameter van 15 mm. Omdat niet in alle gevallen het water afgekoeld zal zijn bij een nieuwe warmwatertapping wordt slechts 50% van het potentiële energie- en waterverlies meegenomen in de berekening van het energie- en waterverlies door de leiding.
 • Voor het warme water gaan we uit van water op minimaal 40⁰C.
 • Waterverspilling is gedefinieerd als de hoeveelheid water dat aangewend is voor bereiding van warm en kokend water, maar niet gebruikt wordt.
 • Voor het kokend water gaan we uit van een overvulfactor bij een Quooker van 1,16. Bij andere kokend water bereidingen ligt deze factor op 1,63 (bron: van Holsteijn en Kemna, 2010). Deze overvulfactor is de hoeveelheid water die verwarmd wordt t.o.v. de daadwerkelijk gebruikte hoeveelheid water. De overvulfactor is opgebouwd uit een deel van het water dat verdampt en een deel van het water dat te veel wordt verwarmd.
 • Bij een kookplaat en een Quooker wordt ervan uitgegaan dat 60% van het kokend water gebruikt wordt voor de bereiding van dranken en 40% voor het koken (bron: van Holsteijn en Kemna, 2010). Op het moment dat een huishouden geen Quooker heeft gaan we ervan uit dat het warme water voor de warme dranken bereid wordt met een waterkoker.

De tarieven voor elektra en gas zijn gebaseerd op de gemiddelde energietarieven op 05 december 2023 weergegeven voor Callmepower (https://callmepower.be/nl/energie/gids/tarief/prijs-gas#gasprijs-vandaag-per-kwhbezocht op 05-12-2023). Het warmtetarief is gebaseerd op het maximumtarief van 2023 gerelateerd aan de gasprijs volgens het Niet Meer Dan Anders - principe.

Voor het watertarief is er uitgegaan van een waterbesparing binnen het basistarief. (https://www.vmm.be/data/gemiddelde-waterprijs/gemiddelde-waterprijs bezocht op 05-12-2023)

Contact

Heb je meer vragen over de bespaarcheck? Neem contact met ons op.

CUBE

Disclaimer:

Gemiddelde genomen van actuele prijzen merken en huismerken
Kosten inbegrepen voor de CUBE: kraanwater, CO2 cilinders, jaarlijkse filter
In deze berekening is geen rekening gehouden met de prijs om water te koelen
CUBE stand-by 5W en ijskast 310W per dag
* Weet dat glazen flessen vaak een nog hogere impact hebben op het milieu.